کاست TODAY
کاست TODAY
کاست TODAY

کاست TODAY

۱۹ ویدئو ۲۵۰ بازدید

اگر امروز امیرکبیر بود در مقابل تحریم چه میکرد؟

‌ 🎥 #ویدئوکاست | اگر #امیرکبیر الان #زنده بود، در واکنش به تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار چه میکرد؟ در یک دقیقه پاسخ این سوال را دریابید.

سیاسی اجتماعی ۲۴ آبان ۱۳۹۷