قلمچی

قلمچی

۱٬۱۸۷ ویدئو ۳۳٬۹۱۷ بازدید

تدریس روابط میان ذهن، زبان _ منطق _ دهم انسانی _ فخوری 2

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین نحمود فخوری مبحث مربوط به لفظ و معنا از منطق پایه دهم را تدریس می کند

آموزشی ۹ بهمن ۱۳۹۷
کلاس دوازدهم انسانی
۲۲ ویدئو
کلاس دوازدهم انسانی
کلاس دوازدهم ریاضی
۲۳ ویدئو
کلاس دوازدهم ریاضی
کلاس دوازدهم تجربی
۹۷ ویدئو
کلاس دوازدهم تجربی
کلاس یازدهم انسانی
۲۹ ویدئو
کلاس یازدهم انسانی
کلاس یازدهم انسانی
۰ ویدئو
کلاس یازدهم انسانی
کلاس یازدهم تجربی
۸۱ ویدئو
کلاس یازدهم تجربی
کلاس یازدهم ریاضی
۷۷ ویدئو
کلاس یازدهم ریاضی
کلاس دهم انسانی
۵۶ ویدئو
کلاس دهم انسانی