خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایسنا

۱٬۰۱۱ ویدئو ۱۲۲٬۹۵۸ بازدید

ماجرای انتقاد صریح حسین علیزاده از صداوسیما

حسین علیزاده - موسیقیدان مطرح ایرانی - بار دیگر به رویکرد صداوسیما در قبال موسیقی انتقاد کرد. او گفته است: معتقدم حتی یک نفر در صداوسیما فکر فرهنگی ندارد. صداوسیما موسیقی را جزو فرهنگ نمی‌داند؛ پس فکرشان ضدفرهنگ است. علیزاده می‌گوید «اگر صداوسیما برنامه‌های خوب داشت، ما هم استقبال می‌کردیم».

هنری ۳۱ تیر ۱۳۹۸
حوادث
۵۷ ویدئو
حوادث
محیط زیست
۵۵ ویدئو
محیط زیست
اقتصادی
۴۹ ویدئو
اقتصادی
سیاسی
۱۸۱ ویدئو
سیاسی
فرهنگی
۱۳۹ ویدئو
فرهنگی
اجتماعی
۶۴ ویدئو
اجتماعی
ورزشی
۵۵ ویدئو
ورزشی
علمی
۱۰۳ ویدئو
علمی