حسینیه‌مجازی‌
حسینیه‌مجازی‌
حسینیه‌مجازی‌

حسینیه‌مجازی‌

۶۲۶ ویدئو ۱۲۶٬۲۰۱ بازدید

روضه فاطمیه صابر خراسانی /مادر دلم گرفته بگو راه چاره چیست؟

مادر دلم گرفته بگو راه چاره چیست؟ مفهوم سرخ بودن ابر بهاره چیست؟ کابوس هر شبِ حسنت میکشد مرا این ماجرای گم شدن گوشواره چیست؟ لعنت به هر که گفته تو شاهد بیاوری آخر گناه این سندِ پاره پاره چیست؟ بعد از پدر بزرگ، محله سوت کور شد مادر دلیل قهر بلال از مناره چیست؟ جای رکوع سجده چرا پلک میزنی!؟ حُکم وجوب نافله ی با اشاره چیست؟ زحمت نده به دستِ ورم کرده، جانِ من راز حسین و پیراهن نیمه کاره چیست؟ هر شب خوم به گل پسرت آب میدهم آسوده باش علت آه درباره چیست؟ از خورجین برای پدر حرف میزدی منظورت از شلوغی دارالعماره چیست؟ #وحید_قاسمی #صابرخراسانی

مذهبی ۲۸ دی ۱۳۹۷
نریمان پناهی
۷۷ ویدئو
نریمان پناهی
محسن عراقی
۱۰ ویدئو
محسن عراقی
حاج مهدی سلحشور
۴ ویدئو
حاج مهدی سلحشور
سید مهدی میرداماد
۱۶ ویدئو
سید مهدی میرداماد
سید مجید بنی فاطمه
۳۴ ویدئو
سید مجید بنی فاطمه
حمید علیمی
۲۲ ویدئو
حمید علیمی
مهدی رسولی
۲۵ ویدئو
مهدی رسولی
کربلایی جواد مقدم
۲۴ ویدئو
کربلایی جواد مقدم