دفاع مقدس
دفاع مقدس
دفاع مقدس

دفاع مقدس

۱۳ ویدئو ۱٬۲۱۵ بازدید

من دیدم و شما بیشتر از من دیده اید

من دیدم و شما بیشتر از من دیده اید. روایات عجیب از زمان جنگ از زبان امیر اراسته.... شهدا رو فراموش نکنیم!

اجتماعی ۲ مهر ۱۳۹۸