دبیرستان

دبیرستان

۱٬۵۵۲ ویدئو ۴۹٬۸۱۲ بازدید

آموزشی درس شیمی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف قسمت2

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل سینتیک شیمیایی از گروه دوازدهم تجربي , دبیر : فرزاد حسینی دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرزاد حسینی,مبحث مربوط به فصل اول - سنتیک شیمیایی را تدریس می کند

آموزشی ۲۳ آبان ۱۳۹۷