دبیرستان

دبیرستان

۱٬۵۵۲ ویدئو ۴۲٬۲۴۶ بازدید

آموزشی درس شیمی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف قسمت2

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل سینتیک شیمیایی از گروه دوازدهم تجربي , دبیر : فرزاد حسینی دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرزاد حسینی,مبحث مربوط به فصل اول - سنتیک شیمیایی را تدریس می کند

آموزشی ۲۳ آبان ۱۳۹۷
یازدهم تجربی
۱۰۶ ویدئو
یازدهم تجربی
یازدهم ریاضی
۲۵۴ ویدئو
یازدهم ریاضی
چهارم انسانی
۱۶۰ ویدئو
چهارم انسانی
چهارم ریاضی
۵ ویدئو
چهارم ریاضی
چهارم ریاضی
۲۱۳ ویدئو
چهارم ریاضی
چهارم تجربی
۴۷۹ ویدئو
چهارم تجربی
چهارم ریاضی بخش 1
۳۳۴ ویدئو
چهارم ریاضی بخش 1
چهارم ریاضی بخش 2
۱۰ ویدئو
چهارم ریاضی بخش 2