آدم معروف
آدم معروف
آدم معروف

آدم معروف

۴۲ ویدئو ۳۸٬۱۲۷ بازدید

سلبریتی های ملیجک

سلبریتی های ملیجک علیرضا قزوه نویسنده و شاعر برجسته ی معاصر با حمله هنرمند های بی سواد در برنامه شب روایت شبکه چهار گفت : خاک بر سر مملکتی که این سلبریتی های بی سواداین همه جولان میدند

هنری ۱۷ آذر ۱۳۹۷