دانشکده برق
دانشکده برق
دانشکده برق

دانشکده برق

۶۲۹ ویدئو ۱۳٬۳۹۵ بازدید

آموزش درس ریزپردازنده ۲ - جلسه پانزده

دانشکده مهندسی برق - آموزش حرفه ای درس ریزپردازنده ۲ - مدرس: دکتر اسماعیل ثنائی - جلسه پانزده

آموزشی ۱۷ آبان ۱۳۹۷
ریزپردازنده ۲
۲۳ ویدئو
ریزپردازنده ۲
ریزپردازنده ۱
۲۳ ویدئو
ریزپردازنده ۱
مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی
۲۶ ویدئو
مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی
تئوری اطلاعات شبکه
۲۷ ویدئو
تئوری اطلاعات شبکه
اصول ادوات حالت جامد
۳۱ ویدئو
اصول ادوات حالت جامد
مدارهای آنالوگ
۲۹ ویدئو
مدارهای آنالوگ
پردازش سیگنالهای دیجیتال
۲۴ ویدئو
پردازش سیگنالهای دیجیتال
ماشین های الکتریکی ٢ و ٣
۱۸ ویدئو
ماشین های الکتریکی ٢ و ٣