تعمیرگاه دیدستان

تعمیرگاه دیدستان

۲ ویدئو ۵۵۲ بازدید

روش ساده دست کاری اگزوز موتور هوندا

فیلم روش ساده دست کاری اگزوز موتور هوندا.

آموزشی ۲۱ فروردین ۱۳۹۸