رحیم پور ازغدی

رحیم پور ازغدی

۵۰ ویدئو ۲٬۵۲۶ بازدید

سخنرانی استاد پور ازغدی - موضوع : مادر همه انقلاب ها

استاد در این سخنرانی که مبحث مادر همه انقلاب ها در فصل بیداری اسلامی پرداختند - نشست بیداری اسلامی و رهایی بیت المقدس – دانشگاه پیام نور – سال ۱۳۹۰

مذهبی ۹ بهمن ۱۳۹۶
غرب و دنیای مدرن
۴ ویدئو
غرب و دنیای مدرن
علمی پژوهشی
۳ ویدئو
علمی پژوهشی
سیاسی و اقتصادی
۱۵ ویدئو
سیاسی و اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی
۱۰ ویدئو
فرهنگی و اجتماعی
مذهبی
۱۹ ویدئو
مذهبی