avantTV
avantTV
avantTV

avantTV

تلوزیون اینترنتی آوانت

87 دقيقه 12 ویدیو

«ضدانقلاب کیه؟!» + پاسخ های جالب مردم

قسمت هفتم شهرآرا: «خیابان ضد انقلاب» | پاسخ های متفاوت مردم به یک سوال ساده: «ضدانقلاب کیه؟!» | ضدانقلاب کسیه که فک میکنه خیلی میفهمه! | پخش اختصاصی از صفحه آوانت

سیاسی اجتماعی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
شهرآرا
7 ویدیو
شهرآرا
شهرداد
4 ویدیو
شهرداد