avantTV
avantTV
avantTV

avantTV

تلوزیون اینترنتی آوانت

۱۵۸ دقيقه ۲۴ ویدئو ۶۱۱ بازدید

چه برجام امضا شد چه پاره شد سالارعقیلی پخش کردیم!چراخب؟

قسمت چهاردهم شهرآرا: «خودتو بتکون!» | نظرات متفاوت مردم درباره خروج آمریکا از برجام | پخش اختصاصی از صفحه آوانت

سیاسی اجتماعی ۱ خرداد ۱۳۹۷
شهرآرا
۱۴ ویدئو
شهرآرا
شهرداد
۹ ویدئو
شهرداد