مسافر اربعین
مسافر اربعین
مسافر اربعین

مسافر اربعین

۱۲۱ ویدئو ۲۰٬۹۳۱ بازدید

آداب زیارت اربعین

آداب زیارت اربعین 1.غسل زیارت و دعا 2. لباس تمیز و آراستگی و خوش بویی 3.ذکر تسبیح و تکبیر 4.حضور در کنار قبر و بوسیدن ضریح 5. زیارت اربعین

مذهبی ۲۳ مهر ۱۳۹۷
عربی در سفر
۵ ویدئو
عربی در سفر
روز شمار
۱۱ ویدئو
روز شمار
مداحی
۲۰ ویدئو
مداحی
راهنمای سفر
۱۳ ویدئو
راهنمای سفر
مستند
۱۸ ویدئو
مستند