مستر سیاسی
مستر سیاسی
مستر سیاسی

مستر سیاسی

۷۵۸ ویدئو ۲۷۰٬۷۰۰ بازدید

نمایندگان مخالف شفافیت آراء کاسب هستند

کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی : مردم چطور باید صلاحیت نمایندگان را بررسی کنند ؟ نمایندگان مخالف طرح شفافیت آراء نمایندگان کاسب هستند.

سیاسی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸